Уведомление за поверителност

Уведомление за поверително третиране на личните данни

Когато използвате нашите услуги, Вие ни поверявате Ваша лична информация. Това уведомление за поверителност има за цел да

Ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Това е важно и се надяваме, че ще

отделите време, за да прочетете информацията внимателно.


Ако имате въпроси относно поверителността, можете да се свържете с нас, като изпратите запитване на goldylux@abv.bg или ни се

обадите на тел. +359 94 620 589


Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните ("GDPR"), личните данни се определят като:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано

(„субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или

непряко, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор

или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената,

икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".


Защо събираме и съхраняваме лични данни?

За да Ви предоставим нашите услуги, е необходимо да съберем Ваши лични данни.

Те ни служат за кореспонденция с Вас и предоставяне на изискана от Вас стока или услуга.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел

навлизане в личното Ви пространство или неприкосновеността на личния Ви живот.


Какви категории лични данни събираме и обработваме?

Категориите лични данни, които обработваме, са следните: три имена, телефонен номер, имейл адрес, настоящ адрес, данни за

получаване, IP адрес.

Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме онлайн, на основание Вашето доброволно дадено съгласие,  по силата на

нормативни разпоредби.


Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете това Уведомление за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една от посочените от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме лични данни, но е необходимо да е изрично.

Онлайн магазин за рекламни сувенири, подаръци, фирмени и рекламни продукти. Рекламни сувенири и материали на склад и по поръчка.

Всички обявени цени са с включено ДДС! За поръчки над 100.00 лв. Безплатна доставка!
Онлайн магазин - Рекламна агенция Голди лукс © 2022 Сайт: www.goldylux.net