Рекламна агенция. Изработване на всички видове външна и печатна реклама. Графичен и уеб дизайн. Изграждане, поддръжка и оптимизация на уеб сайтове.

Реклама – същност, функции и видове

Важно място в комуникацията заема рекламата- тя представлява система от целенасочени дейности, които трябва да осигурят благоприятно отношение на потребителя от стоките на съответната фирма.

Рекламата като дейност е ,,дейност в платена форма на лично представяне на идеи и стоки от явен спонсор”.Чрез рекламата се дават сведения за качеството, цената,и полезността на предлаганата стока.Тя въздейства по два основни начина:
-върху емоционалното състояние на бъдещите купувачи;
-подготвя общественото мнение за поява на нови стоки.
В съвременната икономика рекламата заема все по-голямо и по- голямо място,напр. в САЩ през 1986г.за реклама са изразходвани 103мил.а.$. 1988г.-117мил.а.$. 1992г.-330мил.а.$ а в 2002г.-480мил.а.$
Рекламата е и средство за оцеляване на дадена фирма и в период на криза.
Последователността на рекламното въздействие върху потребителя е :
- 1 фаза-докосване- рекламното въздействие стига върху хората;
- 2 фаза-внимание-човекът се насочва към рекламата и той я възприема като такава;
- 3 фаза-спомен-рекламното послание се запазва в съзнанието на човека;
- 4 фаза-интерес- рекламата възбужда интерес у човека,защото конкретизира дадена потребност и подбужда желание за покупка;
- 5 фаза-закупуване- дадената стока бива закупена от потребителя.
Рекламата има цели на макро и микро равнище.Целите на макро равнище са :
- стимулира цикличното развитие на икономиката.Напр. тя може да стимулира подемът.;
- противодейства на неблагоприятните тенденции в цикличното развитие ,напр. съкращава рецесията.
На микро ниво рекламата спомага за:
- фирмата да се пребори с конкурентите;
- съкращава разходите при обръщенията,чрез ускоряване на оборота на капитали.Това води и до увеличаване на пласмента и на резултата от него.
Има различни видове реклами:според предмета тя се дели на стокова и на фирмена.
Стоковата реклама от своя страна може да бъде стопанска и социална.Стопанската реклама обхваща дейности свързани с пласмента на произведени фирмени продукти.Социалната реклама е и фирмена и държавна.Тя засяга дейности със социално осигуряване и подпомагане на населението.
Според жизнения цикъл и неговите функции, рекламата може да бъде въвеждаща във фаза въвеждане на продукта и поддържаща във фаза поддържане на продукта.
Рекламата бива обществена и индивидуална, т.е. групова, колективна, или личностна.

Етикети: 

Коментари

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*
*


4 − = 1