Рекламна агенция. Изработване на всички видове външна и печатна реклама. Графичен и уеб дизайн. Изграждане, поддръжка и оптимизация на уеб сайтове.

Видове реклама

Телевизионна реклама – ефирни телевизии

Предимства:
Възможност за разнообразни творчески решения; събира в едно картина, звук и движение, както и специални ефекти и цветове, за да демонстрира продукта.

Достига до масовата аудитория само с едно представяне.
Рекламните съобщения могат да се чуят дори ако телевизорът е извън полезрението ви в даден момент.
Телевизията представя продукта с картина, което, според редица рекламодатели, е много съществено.
Рекламодателят може сам да представи продукта на място, което се отразява добре на неговото самочувствие.
Рекламните агенции често препоръчват телевизията като идеално средство за изява на творческия талант (максимален потенциал за надбавки за производствени разходи).
Телевизията представя продукта в много привлекателна светлина. Атрактивните телевизионни реклами могат успешно да подобрят имиджа на вашия бизнес.

Тенденции:
Трите основни телевизионни канала все повече отстъпват място на независими и кабелни програми. Телевизията в ефир все още държи царския дял от рекламата, но бързо-растящите цени, новите методи за проучване на аудиторията и голямото търговско разнообразие принуждават редица национални и регионални рекламодатели да преосмислят зависимостта си от телевизията.

Телевизионна реклама – кабелни телевизии

Предимства:
Сравнително ниските цени позволяват честото повторение на една и съща реклама.
Повече възможности за реклама.
Адресирана е към зрители с определени програмни интереси.
По-голяма творческа свобода, отколкото при ефирната телевизия – рекламите са по-дълги, съдържанието е по-смело.
Все повече домакинства (около 60% от Българските семейства) се включват към кабелни телевизионни мрежи.

Тенденции:
Броят на абонатите нараства много бавно. Приходите от реклами по националната кабелна телевизия все пак растат, докато специалистите продължават да търсят приемливи и приложими алтернативи на традиционната телевизия. Въпреки, че рекламните приходи на регионалните кабелни програми също нарастват, те все още заемат само малка част от цялостната рекламодателна дейност на кабелната телевизия.

Реклама в преса (печатна реклама ) – вестници

Предимства:
Традиционно средство, ползващо се с доверие и всеобщо одобрение.
Една от масмедиите, които достигат до широка аудитория(предимно над 35 годишна възраст) само с едно издание.
Подходящи за подробни съобщения, включващи информация за местонахождение, работно време, цени, ползване на кредити и др.
Рекламите могат да са големи по размер, например цяла страница.
Каретата са веществени – могат да се изрежат и запазят.
Клиентът може да рекламира в специализирани рубрики (спорт, автомобили, туризъм), адресирани до определени потребителски групи.
Налице е визуален ефект – продуктът може да се види, както и да има цветно оформление.
Цените за малките обяви във вестниците са ниски.
Търговците могат сами да измислят и оформят своята реклама.
Може да се отпечатват талони и приложения.
Ежедневниците са на разположение на рекламодателите всеки ден от седмицата.

Тенденции:
Някога доминиращ източник на новини и реклами в страната, сега вестниците са принудени да се адаптират към конкуренцията на електронните медии и най-вече интернет.
Днес все повече вестници престават да се публикуват. И въпреки, че тиражите изостават от прираста на населението, вестниците непрекъснато вдигат цените на рекламите.

Реклама в преса (печатна реклама ) – списания

Предимства:
Адресирани са към групи с определен демографски облик и интереси.
Могат да бъдат естетически привлекателни с големи надписи, ярки цветове, добро рекламно съдържание. Рекламата може да описва продукта.
Рекламите могат да са доста дълги.
Рекламите имат дълъг живот. Списанията се пазят дълго по къщи и офиси.

Тенденции:
Очакванията за бъдещето не са много радостни.
Рекламодателите все повече наблягат на бързината и гъвкавостта, което поставя списанията в сравнително неизгодно положение в този бързо променящ се свят. Електронните им издания са шансът да останат “в играта”.

Радио реклама

Предимства:
Радиото е медия за реклама, която е достъпна до почти всички хора по всяко време. То е уникално по своята същност, заради възможността чрез него да се общува със слушателите-почти всеки слуша радио през седмицата. От друга страна приемниците са евтини, портативни и разнообразни. Това означава, че хората могат да прекарат приятни минути с любимата си станция навсякъде-далеч от дома, на работното място, в колата или вкъщи. Така че, рекламодателите са в състояние да са съвсем близо до потенциалните си клиенти.

Многообразието от радиопрограми позволява на слушателя да избере своята любима станция. По този начин рекламодателите могат да набелязват по-малките групи от слушатели, които са „недостъпни” чрез другите медии. Тинейджърите и младите са запалени радиослушатели, които трудно се влияят от другите медии например. Освен това радиото е високопроизводителна и все още достъпна медия. В действителност тя представлява един „театър на мисълта”.

Разноските за една мощна радиокампания могат да бъдат само малка част от тези, които са необходими за телевизионно време и печатна дейност. Така че , съпоставено с другите медии, радиото със сигурност има най-ниските цени за реклама. Изложените тези са достатъчно важни, за да ги разгледаме по-подробно.

 • Радиото достига до активните потребители
 • Радиото е навсякъде. То ни събужда сутрин, с нас е на работното място и в колите ни, слушаме го в офиса, дома и магазина.В действителност, сравнено с другите медии по време, то „контактува” с реалните рекламодатели най-много.

 • Всеки слуша радио
 • Почти всеки слуша радио всяка седмица. То пресича всички възрастови групи без значение на пол, раса, начин на живот и доход.

 • Изберете Вашата радиостанция за реклама
 • Радиостанциите са специализирани, тоест всяка от тях адресира до определена част от обществото. Тъй като не съществува рекламодател с неограничен бюджет, радиото Ви позволява да изберете тези станции, които най-добре обхващат таргет групата-онези потребители, които най-много ще купят Вашите продукти или услуги. Радиото Ви осигурява, таргетира, ценово ефикасна рекламна кампания.

 • Радиото се базира на честота на рекламиране
 • Повторението е ключа към научаването, а рекламата е форма за научаване.Колкото по-често слушателите чуват Вашето послание, толкова по-голяма е вероятността да направят покупка на Ваш продукт или услуга. Радиото предлага най-доброто съотношение цена-качество на услугата. Понеже е по-евтино от телевизията и печатната реклама, Вашата реклама може често да се излъчва, което е евтино.

 • Лесният достъп до радиото означава последователност на рекламната кампания
 • Лесният достъп до радиото позволява да информирате клиентите си за Вашия продукт.Чрез радиото може да сте в контакт с тях през цялото време, преди те да са готови за пазар, по време на това и след като са напазарували(за стимулиране на бъдещи покупки).

 • Радиото позволява да се откроите сред другите
 • Радиото дава ясна и уникална представа за Вашата реклама, така че тя да се откроява сред останалите. При печатната реклама например, Вашата реклама е разположена до тази на конкуренцията Ви. Радиото осъществява разделение на конкурентите- Вашето съобщение никога няма да се излъчи в съседство с това на конкурента Ви.

 • Радиото предлага достъпна и производителна гъвкавост
 • Тъй като производсвените разходи са минимални и времето за една реклама е малко, то това способства за една производителна гъвкавост. Може да създавате различни реклами, които да излъчвате едновременно, да ги въртите и сменяте през седмиците.

 • Радиото може да развива и други медии
 • Радиото си взаимодейства добре и с друга медия. Може да подобри значително Вашата реклама по вестниците. Често пъти бюджетът на един вестник се поделя за създаването на радиостанция. Тя дава възможност да постигнете целите си и да увеличите ефективността на рекламата.

Тенденции:
В бъдеще радиото ще среща сериозна конкуренция от страна на другите медии, но неговите безспорни предимства – гъвкавост, целенасоченост, настъпателност, ефективност – го правят идеалното средство за реклама през 10 – те години на 21 век. Това вещае добро бъдеще и успех, както за радиото, като цяло, така и за агенциите, който поставят интересите на своите клиенти над всичко останало.

Интернет реклама

Предимства:
Интернет отдавна се е превърнал в рекламна среда, с помощта на която компаниите предлагат своите стоки и услуги на българския пазар.

В сравнение с традиционните рекламни средства, интернет рекламата се отличава със следните предимства:

 • възможност за предоставяне на максимум информация за рекламираната стока или услуга;
 • възможност за използване на всички възможни начини за достигане на информацията до потребителя – текст, графика, звук, видеоизображение;
 • възможност потребителят сам да контролира търсенето и получаването на информация и по този начин да бъде въвлечен в процеса на изучаване на обекта на реклама и максимално да се сближи с него.
  Пред монитора потребителят е насаме с информацията, можем да се обърнем към него индивидуално и съответно ефектът на въздействие нараства многократно;
 • възможност за използване на различно таргетиране за постигане на по-голям обхват на целева аудитория. Таргетирането може да бъде по пол, възраст, професия, интереси и т.н. Така рекламното послание попада точно в целта и следователно ще е максимално ефективно;
 • възможност за пълна статистика по отношение на излъчената реклама и съответното поведение на потребителя. До колко човека е достигнало посланието, колко от тях са реагирали, как и на коя форма на рекламата реагират по-често;
 • ниска цена на контакт в сравнение с всички други рекламни канали.

Тенденции:
Днес  рекламата се изменя с невероятно бързи темпове. Успоредно с нея се изменят и потребителите. От пасивни клиенти в миналото, днес клиентите са силно информирани и уверени в своите решения и покупки.Интернет е основен гръбнак на комуникациите, обществото и забавленията – три основни области, които са тясно свързани помежду си, и които се развиват взаимно.Интернет маркетинга и интернет рекламата са една нова и достойна тенденция в света на рекламата. Несъмнено инвестицията в интернет реклама и маркетинг е една оправдана крачка за всеки един от нас.

Външна реклама – билбордове

Предимства:
Размери: Големите цветни визии с привлекателни образи и кратки надписи се забелязват много лесно. Могат да са осветени и дори анимирани.
Местонахождение: Рекламните табла се поставят на оживени улици или на покривите на високи сгради. Могат да са стратегически разположени в близост до магазин, търговски център, голям супермаркет и т.н.
Ефективно прокарват прости идеи.
Изложени са 365 дни в годината, около 18 часа на ден ако са допълнително осветени

Тенденции:
Уличните реклами често влизат в противоречие с природозащитническите настроения и социалната загриженост на обществото. Досега природозащитниците са успявали да ограничат, ако не напълно да забранят, големите рекламни табла в дадени райони на Европа. На някои места, обществениците остро критикуват рекламирането на цигари и спиртни напитки.

Етикети: 

Коментари

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*
*


8 − 3 =